top of page

Straks als ik geen pijn meer doe

Album:

Er klinkt altijd nog wel ergens halleluja
Hoe koud de dag, hoe lang de nacht ook is
Er is altijd wel een hart waarin het opwelt
Je vindt altijd wel een ziel waarin het zit
Uit de sloppenwijken, uit de kathedralen
Uit torenflats en op het platteland
In een oude kroeg, in prachtige theaters
't Klinkt het mooist waar je het nauwelijks meer verwacht
Het allermooist waar je het nauwelijks meer verwacht

Er klinkt altijd nog wel еrgens halleluja
Van Cohen diе dood is, maar voor eeuwig zingt
Van een kerkkoor op een doodgewone zondag
Of die van Handel die elk jaar met kerst weerklinkt
Soms uit dankbaarheid voor alles wat gelukt is
Of uit onmacht over alles wat verdwijnt
Soms uit godsbesef of zomaar uit gewoonte
Het is een woord dat met het hele leven rijmt
Zo'n zeldzaam woord dat met het hele leven rijmt

Er klinkt altijd nog wel ergens halleluja
Ook al hoor ik het soms niet, 'k geloof van wel
En als het langer duurt dan wat je hart kan hebben
Dan zing ik het voor jou en voor mezelf
Er klinkt altijd nog wel ergens halleluja
Gelukkig maar, het neemt me altijd mee
't Is een echo uit het land waar ik naar toe ga
En een liedje voor de lange reis daarheen
En een liedje voor de lange reis daarheen

Liedtekst

Altijd nog wel ergens Halleluja

bottom of page